Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„SENIORSKÉ BYDLENÍ PASKOV – LIKVIDACE ODPADŮ"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000009
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace služby související s likvidací odpadů a odpady.
  Zadavatel realizuje rekonstrukční práce na objektu C v areálu Zámku Paskov, parc. č. 1105, 1106, 1107, 1109/2, 1110 a 1111/1 kat. území Paskov.
  Účelem budoucí poskytované služby je příjem, uskladnění a likvidace stavebního odpadu vzniklého realizací výše zmíněných stavebních prací.
  Jedná se především o následující druh odpadu:
  • stavební betonový odpad
  • stavební železobetonový odpad
  • stavební cihelný odpad
  • stavební odpad ze skla
  • stavební dřevěný odpad
  • stavební odpad z izolačních hmot
  • stavební odpad s oleji nebo ropnými látkami
  • odpad ze sypaniny
  • odpad z plastických hmot
  • odpad bez rozlišení.

  Podrobná specifikace odpadu včetně jeho množství je uvedena v příloze č. 5 této dokumentace – výkaz výměr.
  Odvoz odpadu k jeho uložení na skládce a likvidaci není součástí plnění. Dopravu bude zajišťovat společnost realizující rekonstrukci objektu C v areálu Zámku Paskov, RIDERA STAVEBNÍ a.s., IČ: 45192464.
 • Předpokládaná hodnota
  5 412 305,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.11.2017 13:09:53
 • Poslední změna
  11.1.2018 12:26:30, Miroslav Švancar
 • Lhůta pro podání nabídek
  1.12.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 1 096 799,42 Kč s DPH 906 445,80 Kč bez DPH
62300920 OZO Ostrava s.r.o. CZ 6 350 261,20 Kč s DPH 5 248 149,75 Kč bez DPH
26847833 Ridera Bohemia a.s. CZ 732 459,95 Kč s DPH 605 338,80 Kč bez DPH vybraný dodavatel
28647416 SDM - Stavby demolice Morava CZ 3 399 851,06 Kč s DPH 2 809 794,26 Kč bez DPH
05725437 SYPKÉ HMOTY s.r.o. CZ 1 814 505,28 Kč s DPH 1 499 591,14 Kč bez DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)