Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA – DODAVATEL STAVBY"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000005
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tělocvičny na pozemku areálu Základní školy Paskov.
  Stavební pozemek je nezastavěný. Vlastníkem dotčených pozemků, na kterých se navrhuje daný záměr, je investor město Paskov.
  Jedná se o trvalou stavbu. Stavba tělocvičny má základní půdorysný rozměr 28x45x11m., přilehlá budova s hygienickým a provozně – technickým zázemím má půdorysný rozměr 11,3x37,5x6m.
  Tělocvična je navržena v lehké ocelové technologii se zastřešením ocelovými příhradovými vazníky. Zázemí tělocvičny je navrženo ve zděné technologii se zastřešením železobetonovou stropní deskou.
  Součástí stavebních prací je úprava zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě.
  Více v podobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

 • Předpokládaná hodnota
  43 502 395,41 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  19.5.2017 08:36:31
 • Poslední změna
  27.2.2019 07:18:56, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.7.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
46678468 HOCHTIEF CZ a.s. CZ 52 182 026,34 Kč s DPH 43 125 641,60 Kč bez DPH
00014915 METROSTAV, a.s., Divize 1 CZ 52 294 400,48 Kč s DPH 43 218 512,79 Kč bez DPH
64617874 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. CZ 51 781 604,57 Kč s DPH 42 794 714,52 Kč bez DPH vybraný dodavatel

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o., IČ: 64617874, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  Ing. Aleš Novotný 70609764 CZ
  HB Label s.r.o. 02735113 CZ
  Ridera Sravební a.s. 45192464 CZ
 • Nabídková cena
  51 781 604,57 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2017
  15 366 132,49 Kč s DPH (12 699 283,05 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  36 275 209,16 Kč s DPH (29 979 511,70 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  51 641 341,65 Kč s DPH (42 678 794,75 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)