Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV – výstavba“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000012
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
  Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  Jedná se o novostavbu nepodsklepené hasičské zbrojnice se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, se sedlovou střechou.
  Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 • Předpokládaná hodnota
  17 131 574,24 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.8.2018 10:42:04
 • Poslední změna
  26.2.2019 13:58:20, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.9.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
  Průběžná výzva č. 36 - Stanice integrovaného záchranného systému.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 23 595 000,00 Kč s DPH 19 500 000,00 Kč bez DPH
27800466 BYSTROŇ group a.s. CZ 20 512 313,59 Kč s DPH 16 952 325,28 Kč bez DPH vybraný dodavatel
27776506 MH – STAVBY, s.r.o. CZ 22 244 531,39 Kč s DPH 18 383 910,24 Kč bez DPH
45192464 Ridera Stavební a.s. CZ 24 681 714,32 Kč s DPH 20 398 111,01 Kč bez DPH
04670329 Šmíragroup a.s. CZ 21 481 953,09 Kč s DPH 17 753 680,24 Kč bez DPH
64617874 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. CZ 21 536 226,27 Kč s DPH 17 798 534,11 Kč bez DPH
45309612 SUBTERRA a.s. CZ 32 548 461,55 Kč s DPH 26 899 555,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  BYSTROŇ group a.s., IČ: 27800466, CZ
 • Nabídková cena
  20 512 313,59 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.10.2018 09:00:00
 • Cena dle smlouvy
  20 512 313,59 Kč s DPH (16 952 325,28 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)