Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV – demolice“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000011
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
  Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  Jedná se o demolici budovy bývalého sklenářství, dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou půdorysného rozměru 19,30 x 8,90. Objekt je ve vlastnictví zadavatele.
  Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 • Předpokládaná hodnota
  1 566 871,95 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.8.2018 10:16:34
 • Poslední změna
  5.6.2019 15:50:09, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  12.9.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
  Průběžná výzva č. 36 - Stanice integrovaného záchranného systému.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 619 915,49 Kč s DPH 512 326,85 Kč bez DPH
27844935 DEMSTAV group, s.r.o. CZ 994 981,19 Kč s DPH 822 298,50 Kč bez DPH
26847833 Ridera Bohemia a.s. CZ 597 696,19 Kč s DPH 493 963,79 Kč bez DPH vybraný dodavatel
64617874 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. CZ 952 831,42 Kč s DPH 787 463,98 Kč bez DPH
64615391 TALPA – RPF, s.r.o. CZ 1 091 586,80 Kč s DPH 902 137,85 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  Ridera Stavební a.s. 45192464 CZ
 • Nabídková cena
  597 696,19 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  16.10.2018 13:00:00
 • Cena dle smlouvy
  597 696,19 Kč s DPH (493 963,79 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)