Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

PARKOVIŠTĚ NA ULICI PAPÍRENSKÁ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000010
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Jedná se rozšíření parkovací plochy u bytových domů na ulici Papírenská. Vlastníkem všech dotčených pozemků, na kterých se navrhuje daný záměr, je investor město Paskov. Výstavba parkoviště bude realizována na pozemcích parc.č. 1183/25, 1183/29, 1183/58, 1183/11, vše k.ú. Paskov (Lokalita 1)
 • Předpokládaná hodnota
  1 450 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  2.8.2018 13:12:39
 • Poslední změna
  25.2.2019 14:05:26, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.8.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Zdeněk Bělík, tel: 558439144, zdenek.belik@mesto-paskov.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)