Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000003
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  Jedná se o novostavbu nepodsklepené hasičské zbrojnice se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, se sedlovou střechou, jejíž výstavbě předchází demolice objektu bývalého sklenářství, která je součástí předmětných stavebních prací.
  Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 • Předpokládaná hodnota
  18 698 446,19 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  9.5.2018 19:02:40
 • Poslední změna
  3.7.2018 10:25:59, Miroslav Švancar
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.6.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
  Průběžná výzva č. 36 - Stanice integrovaného záchranného systému.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 21 904 204,08 Kč s DPH 18 102 648,00 Kč bez DPH
45192464 RIDERA STAVEBNÍ a.s. CZ 24 068 123,31 Kč s DPH 19 891 011,00 Kč bez DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)