Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA - TDI“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000007
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.

  Předmětem veřejné zakázky je výběr technického dozoru investora.
  Vítěz veřejné zakázky bude na základě smlouvy pro zadavatele vykonávat činnosti občasného technického dozoru investora v rámci projektu „NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA – DODAVATEL STAVBY" (dále také jen „stavba“), a to 3x týdně v rozsahu 8 hodin/den.

  Projekt, vlastní stavba, řeší stavební práce spočívající ve výstavbě tělocvičny na pozemku areálu Základní školy Paskov.
  Stavební pozemek je nezastavěný. Vlastníkem dotčených pozemků, na kterých se navrhuje daný záměr, je investor město Paskov.
  Jedná se o trvalou stavbu. Stavba tělocvičny má základní půdorysný rozměr 28x45x11m., přilehlá budova s hygienickým a provozně – technickým zázemím má půdorysný rozměr 11,3x37,5x6m.
  Tělocvična je navržena v lehké ocelové technologii se zastřešením ocelovými příhradovými vazníky. Zázemí těl
 • Předpokládaná hodnota
  1 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  3.7.2017 07:26:27
 • Poslední změna
  25.5.2018 11:02:38, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  24.7.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení:
  Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:

  SO – 01 – novostavba tělocvičny, objekt 28000 x 45000 mm
  SO – 02 – novostavba šaten, objekt 11300 x 37500 mm
  SO – 03 – zpevněné plochy – rekonstrukce stávajících ploch 300m2
  SO – 04 – přeložka teplovodu
  SO – 05 – přeložka kabelového vedení O2 CETIN
  SO – 06 – přeložka vzdušného rozvodu NN + SLB, ZŠ
  SO – 07 – přeložka kabelového rozvodu NN + SLB, ZŠ
  SO – 08 – areálový rozvod vodovodu D50
  SO – 09 – přípojky kanalizace splaškové a dešťové včetně retenční jímky
  SO – 10 – přípojka elektro NN
  SO – 11 – veřejné osvětlení

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48394637 INKOS – OSTRAVA, a.s. CZ 1 542 780,00 Kč s DPH 1 275 000,00 Kč bez DPH
05822327 TECHNICKÝ DOZOR s.r.o. CZ 822 800,00 Kč s DPH 680 000,00 Kč bez DPH vybraný dodavatel

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  TECHNICKÝ DOZOR s.r.o., IČ: 05822327, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  Plesco BOZP, s.r.o. 05572002 CZ
 • Nabídková cena
  822 800,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2017
  350 900,00 Kč s DPH (290 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)