Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C – DODAVATEL STAVBY"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000003
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, dostavbě a nástavbě objektu C v areálu Zámku Paskov a dále rekonstrukce stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.
  Jedná se o stavební úpravy stávající stavby s nástavbou nad částí půdorysu a přístavbou nového spojovacího traktu mezi dotčenou budovou C a vstupní budovou areálu zámku.
  Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK.
  Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu.
  Areál zámku je památkově chráněný objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.

 • Předpokládaná hodnota
  88 846 142,93 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.4.2017 09:18:26
 • Poslední změna
  14.11.2019 07:06:31, Vladislava Lyčková
 • Lhůta pro podání nabídek
  26.6.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení:
  Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:

  SO – 01 - rekonstrukce budovy „C“
  SO – 02 – rekonstrukce a nástavba budovy „D“
  SO – 03 – novostavba spojovacího krčku
  SO – 04 – rekonstrukce parkovacích ploch
  SO – 05 – nová vodovodní přípojka
  SO – 06 – splašková kanalizace
  SO – 07 – dešťová kanalizace parkovacích ploch + Lapol
  SO – 08 – přeložka areálové dešťové kanalizace
  SO – 11 – úpravy zpevněných ploch nádvoří
  SO – 12 – zahradní a parkové úpravy včetně mobiliáře (vyhrazené změny závazku podle § 100 ZZVZ)
  SO – 13 – tepelné čerpadlo země – voda
  Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v projektové dokumentaci a v soupisu prací a výkonů (výkaz výměr), které jsou přílohou tohoto dokumentu a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

  Projekt bude spolufinancován z prostředků programu 013 310
  „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020“
  Správcem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Program je financován z národních prostředků.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
46678468 HOCHTIEF CZ a.s., Divize Pozemní stavby Morava CZ 104 884 989,00 Kč s DPH 86 681 809,11 Kč bez DPH
00014915 METROSTAV, a.s., Divize 1 CZ 105 888 100,20 Kč s DPH 87 510 826,58 Kč bez DPH
46342796 OHL ŽS, a.s., Divize M CZ 104 176 979,10 Kč s DPH 86 096 676,97 Kč bez DPH
45192464 RIDERA STAVEBNÍ a.s. CZ 103 075 343,14 Kč s DPH 85 186 234,00 Kč bez DPH vybraný dodavatel
48292516 SYNER, s.r.o. CZ 108 032 525,60 Kč s DPH 89 283 079,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  RIDERA STAVEBNÍ a.s., IČ: 45192464, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  VYKRUT zahradní služby a.s. 03921921 CZ
  HYDROSPOR spol. s r.o. 47666374 CZ
  KLIMONT EX s.r.o. 25394614 CZ
  ALARM K+K elektronika s.r.o. 25842765 CZ
  HOLONA & POŠTULKA ELEKTRO MONTÁŽE s.r.o. 29384214 CZ
  PAVEL ŠOMEK INSTAL SERVIS 48425052 CZ
  DAKO BRNO, spol. s r.o. 63492792 CZ
  KONE a.s. 00176842 CZ
  GREEN GAS DPB a.s. 00494356 CZ
  TUCHLER jevištní & textilní technika, spol. s r.o. 41604270 CZ
  GASS - EKO s.r.o. 26819970 CZ
  TOLFIN s.r.o. 27858375 CZ
  UNIS COOL s.r.o. 25823817 CZ
  PH - AH - protipožární ochrana spol. s r.o. 268492275 CZ
  Stolařství Lhotský, spol. s r.o. 62302655 CZ
  ROMAN DURÁK - Střechy Durák 63047721 CZ
  FICHNA - HUDECZEK a.s. 27765857 CZ
  FORTI OSTRAVA s.r.o. 25888111 CZ
  ZAHRADA OLOMOUC s.r.o. 48395013 CZ
  OMLUX, spol. s r.o. 61944840 CZ
  BANEX PLUS spol. s r.o. 60323621 CZ
  GEODAK s.r.o. 25397176 CZ
  AVERS spol. s r.o. 41190840 CZ
 • Nabídková cena
  103 075 343,14 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2017
  8 235 123,28 Kč s DPH (7 102 299,87 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  51 828 156,70 Kč s DPH (44 446 409,95 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)