Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C - TDI"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000001
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výběr technického dozoru investora.
  Vítěz veřejné zakázky bude na základě smlouvy pro zadavatele vykonávat činnosti občasného technického dozoru investora v rámci projektu „SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C – DODAVATEL STAVBY" (dále také jen „stavba“), a to 3x týdně v rozsahu 8 hodin/den.

  Projekt, vlastní stavba, řeší stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, dostavbě a nástavbě objektu C v areálu Zámku Paskov a dále rekonstrukce stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury, terénní a sadové úpravy nejbližšího okolí budovy, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.
  Jedná se o stavební úpravy stávající stavby s nástavbou nad částí půdorysu a přístavbou nového spojovacího traktu mezi dotčenou budovou C a vstupní budovou areálu zámku.
  Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty.
 • Předpokládaná hodnota
  1 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.2.2017 11:40:49
 • Poslední změna
  19.4.2017 15:45:29, Město Paskov
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.2.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu.
  Areál zámku je památkově chráněný objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.
  Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25394983 ČECH - ENGINEERING, a.s. CZ 1 543 960,00 Kč s DPH 1 276 000,00 Kč bez DPH
18188711 FAKO spol. s r.o. CZ 931 700,00 Kč s DPH 770 000,00 Kč bez DPH vybraný dodavatel

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)