Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„2 MOSTY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES ŘEKU OLEŠNOU“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000003
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení DÚR, stavební povolení DSP a provedení stavby DPS (dále jen PD) včetně inženýrské činnosti a zpracování výkazu výměr a rozpočtu. Dále také občasný výkon autorského dozoru na stavbě stanovením hodinové sazby a předpokládaným časovým rozsahem.
  Dokumentace budou vypracovány v českém jazyce dle platných norem a nařízení a budou předány objednateli:
 • Předpokládaná hodnota
  400 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.5.2016 15:34:49
 • Poslední změna
  31.8.2016 14:40:00, Město Paskov
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.5.2016 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Milan Klimunda, tel: 558439144, milan.klimunda@mesto-paskov.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)