Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

Energetické úspory objektu KD Oprechtice

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000003
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Kulturního domu a hasičského domu v Oprechticích.
  Rekonstrukce se bude týkat zateplení fasády, zateplení soklu, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní otvorů a částečných dozdívek výplňovým zdivem Dále bude provedena nová hydroizolace spodní stavby. Zateplení soklu bude zapuštěno min. 300 mm pod úroveň okolního terénu. Před provedením zateplení budou z fasády odstraněny všechny prvky včetně popisových tabulek, anténních a rozhlasových rozvodů, tepelných čidel, atd. dle domluvy s investorem budou některé prvky po provedení zateplení umístěny zpět na fasádu.
  Součástí předmětu veřejné zakázky je také nový zdroj tepla.
  Veřejná zakázka je dělena na části ve smyslu § 98 zákona.
  Část 1 – Zateplení KD Oprechtice

  Část 2 – Rekonstrukce zdroje tepla
 • Předpokládaná hodnota
  7 425 984,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.8.2014 12:53:53
 • Poslední změna
  9.2.2018 07:04:37, Město Paskov
 • Lhůta pro podání nabídek
  29.8.2014 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. et Ing. Jitka Hejlová, tel: 722 104 214, hejlova@innovuj.cz
 • Další informace
  Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 21. 8. 2014 přičemž sraz účastníků je v 10:00 v místě plnění – kulturní dům v Oprechticích.
  Dodavatelé, kteří se dostaví na prohlídku místa plnění, budou požádání o zapsání do seznamu účastníků prohlídky místa plnění včetně kontaktních údajů. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby za každého dodavatele.
  V případě, že budou uchazeči požadovat poskytnutí dodatečných informací na prohlídce místa plnění, doporučuje zadavatel, aby své žádosti následně zaslali písemně na kontaktní e-mail administrátora veřejné zakázky (hejlova@innovuj.cz), na které jim bude v souladu s § 49 zákona odpovězeno.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)