Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„Varovný protipovodňový systém pro město Paskov (MIS)“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000004
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního
  informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému).
 • Předpokládaná hodnota
  1 856 800,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.6.2013 18:29:23
 • Poslední změna
  9.2.2018 07:00:06, Město Paskov
 • Lhůta pro podání nabídek
  12.7.2013 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Zdeněk Bělík, tel: 558439144, zdenek.belik@mesto-paskov.cz
 • Další informace
  veškeré další informace získáte z přiložených souborů

  Bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky - viz oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)